Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tại Thủy Sinh QH cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại thông tin cá nhân.

Sử Dụng Thông Tin Cẩn Thận

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu, để liên lạc với bạn về các vấn đề quan trọng liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, và để cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Bảo Mật Dữ Liệu

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy hoại.
  • Tất cả dữ liệu cá nhân của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống bảo mật có mật khẩu và chỉ có nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập.

Tuân Thủ Luật Pháp

  • Chúng tôi tuân thủ các quy định của các luật pháp về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư như GDPR, CCPA, và các quy định pháp luật địa phương khác.
  • Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.

Kiểm Tra và Cập Nhật

  • Chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật hệ thống bảo mật của mình để đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng luôn được bảo vệ tốt nhất.
    Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và cung cấp cơ hội cho họ xem xét và cập nhật thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng và sự riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Thủy Sinh QH